top of page
782980-1-eng-GB_convatech-conveyor.jpg

Lepilo PC-4 je dvokomponentno  lepilo za popravilo in brezkončno spajanje PVC in PVG transportnih trakov, za popravilo mehkih PVC produktov in za spajanje poliuretanskega materiala.

 

Uporaba:

 • delovna temperatura in temperatura materiala +10°C do +45°C.
 • Izogibati se direktni sončni svetlobi, izogibati se padcu temperatur pod točko rosišča (nastajanje kondenza).
 • Površine za lepljenje: suho, brez kemikalij, maščob in olja.
 • PVC / poliuretan površine: dobro obrušene, s pomočjo vrtljive žične krtače. Uporabimo smirkov papir za brušenje tankih sten PVC produktov. (Brez svetlih površin!)
 • Platno: obrusi ostanek PVC dokler ni vse zravnano. Nežno in z občutkom obrusimo platno. (Ne smemo ga poškodovati!)
 • Počistimo ostanke brušenja brez uporabo tekočih sredstev.

 

Mešanje: Dobro zmešamo želeno količino Plastic-Cement PC-4 s trdilcem E40 (4% totalne teže mešanice) z mešanjem, dokler se naredi homogena mešanica. Mešanico uporabi v 2 urah.

Nanašanje plasti: Nanesemo 2 enakomerni tanki plasti na vsako površino spoja. (3 nanosi na bolj vpojno platno).

Dovolimo, da se prvi nanos v celoti posuši (vsaj 1 uro). Drugi nanos naj se posuši dokler še ni malo lepljiv (poskus naredimo z zadnjo stranjo prsta). V primeru, da se je drugi nanos posušil nanesemo še eno plast lepila.

Lepljenje: Površino spoja postavimo eno na drugo in se izogibamo vhodu zraka med lepljenjem površin. Trdno pritisnemo.

Površina spoja (še posebno tiste, ki so pod visoko obremenitvijo) naj počivajo pri temperaturi 20°C vsaj 6 ur. Če je možno naj bo spoj pod pritiskom.

Previdnost: Upoštevajte podatke o nevarnosti in varnostne nasvete na pločevinkah in tubah!

Opomba: Zgoraj navedene informacije in podatki so rezultati testiranja.

Zaradi različnih materialov in delovnih pogojev, katerih se ne da kontrolirati vam predlagamo, da naredite ustrezen test tudi sami. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, ki jih je možno razbrati iz zgoraj navedenih podatkov.

 

Vse cene vsebujejo 22% DDV.

Lepilo PC-4 350g s trdilcem ER42 15g

SKU: 5320352
€ 32,92Price
Tax Included
 • POZOR

  Lepilo PC-4

  Vsebuje: butanon; metiletilketon.
  Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319  Povzroča hudo draženje oči. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
  P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233  Hraniti v tesno zaprti posodi. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P403 + P233  Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

  Trdilec

  Vsebuje: etil acetat; difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi; aromatski poliizocianat; 4,4'-metilendifenil diizocianat; p-toluensulfonil izocianat.
  Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315  Povzroča draženje kože. H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319  Povzroča hudo draženje oči. H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H334  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H351  Sum povzročitve raka. H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
  P201  Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233  Hraniti v tesno zaprti posodi. P260  Ne vdihavati meglice/hlapov. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308 + P313  Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  EUH204: Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

 • POGOJI VRAČILA in ODŠKODNINE

  Vračilo artiklov

  Pomembnejši napotki za vračilo artiklov:

  • Ko vračate artikle prodajalcu, morate priložiti obrazec za odstop od pogodbe. Priložite tudi kopijo računa.
  • Naslov za posredovanje (pošiljanje) artiklov prodajalcu je Rema Tip Top d.o.o., Ulica bratov Židan 32 1000 Ljubljana.
  • Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke in da artikle ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite originalno mimovrste=) embalažo oziroma drugo ustrezno varno embalažo).
  • Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
  • Če uveljavljate garancijo, boste popravljen artikel prejeli najhitreje, če garancijo uveljavljate neposredno pri proizvajalcu oziroma njegovem pooblaščenem servisu.

  Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika ali drugo plačilno sredstvo, v kolikor to izrecno zahteva uporabnik, se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se znesek prav tako vrne uporabniku.

  Vračilo artikla za pravne osebe

  Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh ali vračila kupnine kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

  Za vsa dodatna vprašanja nas pokličete na 01/436 13 40 ali nam pišete na office@rematiptop.si. Z veseljem vam bomo odgovorili.

  Obravnava poškodovanih pošiljk (odškodnine)

  Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja nas prosim nemudoma kontaktirajte na mobilno številko 041 - 356 462 ali nam pošljite elektronsko pošto na office@rematiptop.si, najkasneje v roku 8 dni. Poskrbeli bomo da bo odškodnina rešena v čim hitrejšem možnem času.

 • DOSTAVA

  Način in strošek dostave in obdelave naročila

  Za spletna naročila nad 100 € je dostava brezplačna*. Za nas pakete dostavlja Gold Express , ki večino paketov dostavita že naslednji delovni dan (če je artikel na zalogi v našem centralnem skladišču). Če vas ob dostavi ni na navedenem naslovu, se za termin dostave dogovorite z dostavljalcem Gold Express-a po telefonu. Paket gre od nas še isti dan. Artikli, naročeni v e-trgovini, gredo na pot v najkrajšem možnem času. Našemu centralnemu skladišču posvečamo posebno pozornost, saj sta hitrost in udobnost dostave za nas ključnega pomena. Če so artikli na zalogi v našem centralnem skladišču, gredo na pot običajno še isti dan. Artikle lahko prevzamete tudi osebno v našem centralnem skladišču v Ljubljani - Ulica bratov Židan 32. Če je artikel na zalogi v našem centralnem skladišču, ga lahko z oddajo spletnega naročila, lahko še isti dan prevzamete na našem naslovu. 

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!
bottom of page