Trak Remawell

Izdelava traku po kupčevi izbiri s stransko harmoniko in rebri različnih velikosti!